English Español Deutsch Svenska Slovenia Dansk
News

Nov 12, 2013
Final Conference project HOPE in Vienna.
Read more...

Feb 21, 2013
Visit to Mandecentret in Copenhague ...
Read more...

Jun 4, 2012
First reports are here!!! Check Reports and find all the documents created by partners.
Read more...

Dec 5, 2011
Kick-off meeting in Spain. Maria Jose Lopez Sanchez hosts this first meeting in Elche.
Read more...

an image

Welcome

Välkommen!

HOPE projektets webbplats är till för personer som hjälper offer som är utsatta för övergrepp genom att erbjuda yrkesvägledning och annat stöd för att hjälpa människor tillbaka i arbete.

Arbetslösheten ökar i hela Europa. Människor som inte har något jobb är missgynnade på många sätt och riskerar att bli uteslutna från andra fördelar i samhället. Om de är också offer för övergrepp, kan det vara ännu svårare att hitta och behålla arbete. Specialist yrkesvägledning kan ge möjlighet för människor att få en ny chans på arbetsmarknaden.


Vad är övergrepp?

Det finns olika typer av övergrepp:

 • Strukturella, inom arbetsmarknaden (kortfristiga kontrakt, lågavlönade jobb, hårda arbetsvillkor, obekväm arbetstid, diskriminering, sexuella trakasserier)
 • Fysisk (grymhet, våld)
 • Psykologiska (mobbning, förtal)
 • Uteslutning (låg självkänsla, långtidsarbetslöshet, fattigdom)
 • Diskriminering (ras, kön, religion)

I HOPE projektet tar vi inte upp eget missbruk (alkohol, droger) eller övergrepp på barn.


Vad kan HOPE projektet göra?

HOPE projektet är till för att stödja människor som hjälper offer som utsatts för övergrepp genom yrkesvägledning. Hope projektets partner har erfarenhet av att utveckla kurser, material, metoder och idéer för specifika målgrupper. Målgruppen kan vara yrkesarbetare eller volontärer från ett brett spektrum av olika organisationer.

Vi kommer att erbjuda:

 • En gratis online-kurs
 • Verktyg
 • Material
 • Guider
 • Nationell erfarenhet
 • God praxis
 • Nätverk
 • Strategiska grupper

De som kommer att använda denna webbplats kommer att kunna hjälpa människor som har utsatts för övergrepp att utveckla de kunskaper och det självförtroende de behöver för att förändra sina liv, och att hitta och behålla tillfredsställande arbete.

Kontakt Info
an image
Ms. Maria Jose Lopez
Dpt.of Economics Studies and Finance
Email: maria.lopez@umh.es

Telefon: (+34) 96 665 8662
Fax: (+34) 96 665 8564

Kontraktreferens:
516610-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LMP